Working in the park and following the health rules
|

Zdrowie środowiskowe – kierunek studiów

Kierunek zdrowie środowiskowe jest elementem zdrowia publicznego. Obszar zainteresowania to zagrożenie zdrowia wywołane przez środowisko, takie jak: zanieczyszczenia chemiczne, wpływ czynników fizycznych oraz psychospołecznych. Ważne staje się badanie i rozpoznawanie tych czynników, aby ocenić, zapobiegać i eliminować ich obecność w środowisku. W trakcie nauki studenci zdobywają umiejętności identyfikacji problemów w dziedzinie środowiskowych zagrożeń zdrowia, wyróżniają się znajomością metod eliminacji narażenia na szkodliwe czynniki środowiskowe.

Gdzie studiować zdrowie środowiskowe?

Zdrowie środowiskowe to jeden z kierunków społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować zdrowie środowiskowe.

W trakcie studiów:

Przyswajana zostaje wiedza z zakresu propedeutyki medycyny, biologii, ekologii, chemii, epidemiologii, toksykologii środowiskowej, analityki środowiska, prawa środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, systemów zarządzania, mikrobiologii środowiska, chemii i mikrobiologii żywności.

Po studiach:

Kierunek zdrowie środowiskowe jest tak przygotowany, żeby wykształcić specjalistów w dziedzinie zdrowia środowiskowego. Absolwent może badać problemy zdrowia środowiskowego, prowadzić szkolenia specjalistyczne oraz z zakresu BHP, sprawować funkcje doradcy i konsultanta w dziedzinie środowiskowych zagrożeń zdrowia. Osoba, która ukończyła studia może szukać zatrudnienia w jednostkach zdrowia publicznego, epidemiologii, w firmach zajmujących się szkoleniami a także bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *