Young smiling nun with white laptop computer
|

Specjalność katechetyczno – pastoralna

Specjalność katechetyczno-pastoralna to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Przygotowuje studentów do pracy w obszarze katechezy, historii Kościoła, duszpasterstwa i życia społeczno-rodzinnego. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii filozofii, psychologii, teologii, liturgiki oraz metod i praktyk katechetycznych.

Gdzie studiować katechetyczno-pastoralną?

Specjalność katechetyczno – pastoralna to kierunek teologiczny i humanistyczno-społeczny. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować katechetyczno-pastoralną.

Najczęściej wykładane przedmioty:

historia filozofii starożytnej i średniowiecznej, filozofia człowieka, psychologia ogólna i rozwojowa, historia Kościoła, religiologia, emisja głosu, historia filozofii nowożytnej i współczesnej, teoria poznania, metafizyka, filozofia Boga, etyka, metodologia teologii, język grecki, egzegeza ST i NT, patrologia, liturgika, katechetyka fundamentalna i metodyka katechezy, cnoty kardynalne, bioetyka, teologia laikatu i apostolstwa, dydaktyka katechezy, protologia, katolicka nauka społeczna, rok liturgiczny, chrystologia integralna, sakramentologiaa, eschatologia, prawo kanoniczne, eklezjologia, mariologia, pneumatologia i charytologia, teologia pastoralna, liturgia Eucharystii, ekumenizm, liturgia sakramentów, teologia przepowiadania, katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie,  misjologia, muzyka kościelna, historia sztuki, psychologia pastoralna, dynamika grup;

Po studiach:

Absolwent specjalności zdobywają kompetencje w zakresie: – katechetyka – poradnie życia rodzinnego i społecznego – redakcja mediów katolickich – samorządy katolickie.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *