Organ music
||

Muzyka kościelna/liturgiczna


Muzyka kościelna/liturgiczna to jeden z kierunków naukowych, który skupia się na związku muzyki z praktyką religijną i liturgią. Studenci zgłębiają wiedzę z zakresu gry na organach, chóralnego śpiewu liturgicznego, harmonii, historii muzyki kościelnej oraz praktyk liturgicznych.

Gdzie studiować muzykę kościelną/liturgiczną?

Muzyka kościelna/liturgiczna to kierunek artystyczny. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować muzykę kościelną/liturgiczną.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Metodyka gry na organach, Schola cantorum, Organy, Harmonia praktyczna, Praktyka chorału gregoriańskiego, Akompaniament liturgiczny, Realizacja basso continuo, Organoznawstwo z akustyką muzyczną, Historia muzyki kościelnej z literaturą, Biblijne podstawy muzyki kościelnej, Improwizacja organowa, Liturgika, Wprowadzenie do teologii, Śpiew liturgiczny, Muzyka przestrzeni sakralnej, Praktyki liturgiczne, Emisja głosu, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, Dyrygentura chóralna, Łacina.

Po studiach:

Absolwent specjalności może rozpocząć karierę nie tylko w środowisku kościelnym – jest wykwalifikowanym chórzystą i instrumentalistą ze specjalizacją w grze organowej. Może również zostać dydaktykiem muzyki kościelnej, a także dyrygentem chóru.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *