Flag of Croatia
|

Filologia chorwacka – kierunek studiów

Głównym argumentem przemawiającym za wybraniem tego kierunku studiów wydaje się bliski związek języka chorwackiego i polskiego. Wiele słów brzmi podobnie, co wynika ze wspólnego pochodzenia obu języków słowiańskich. Drugą niemniej ważną przesłanką za studiowaniem filologii chorwackiej jest możliwość nabycia niespotykanych gdzie indziej umiejętności i kompetencji społecznych, bardzo cenionych na rynku pracy. Trzeci powód za tym, by spróbować swych sił na filologii chorwackiej to ciekawa oferta edukacyjna nieograniczająca się tylko do nauki języka obcego.

Gdzie studiować filologię chorwacką?

Filologia chorwacka to jeden z kierunków nauk filologicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować filologię chorwacką.

W trakcie studiów:

By zacząć studiować na filologii chorwackiej należy dobrze zdać maturę. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych muszą stanąć do konkursu świadectw dojrzałości. Zwycięzcy otrzymują indeks i mogą rozpocząć przygodę z filologią chorwacką. Pierwszy etap studiów trwa trzy lata. Wiele uczelni daje licencjatom szansę kontynuowania edukacji na studiach magisterskich (dwuletnich). Filologia chorwacka otwiera swe podwoje dla wszystkich zainteresowanych historią krajów bałkańskich. Od kandydatów oczekuje się zainteresowania naukami humanistycznymi, zdolności językowych oraz zapału do zdobywania wiedzy. Na kierunku filologia chorwacka studenci poszerzają dotychczasową wiedzę. Przede wszystkim uczestniczą w bardzo intensywnej nauce języka chorwackiego. Rozpoczynają od podstaw, poznając alfabet, słownictwo, najważniejsze zwroty językowe. Szlifują wymowę. Stopniowo osiągają coraz wyższy pułap, by po ukończeniu studiów magisterskich biegle posługiwać się językiem chorwackim. Nauka języka chorwackiego rozwijana jest nie tylko na macierzystej uczelni, lecz również dzięki licznym wyjazdom do zaprzyjaźnionych placówek akademickich w Chorwacji. Najlepsi studenci tego kierunku mogą zatem liczyć na zagraniczne stypendia naukowe. Oprócz praktycznej nauki języka chorwackiego osoby studiujące na filologii chorwackiej poznają historię literatury krajów bałkańskich, ze szczególnym naciskiem na dorobek literacki Chorwacji. Ponadto zgłębiają burzliwą historię Słowian Południowych, zamieszkujących Bałkany. Próbują odkryć społeczne przyczyny konfliktów militarnych nękających tamte rejony świata. Studenci tego kierunku są zobowiązani do poznania także drugiego języka słowiańskiego. Wśród dodatkowych języków słowiańskich najczęściej oferowanym studentom filologii chorwackiej znajdują się: język bułgarski, rosyjski, czeski oraz serbski. Bardzo opłacalne może okazać się również poznanie innego języka obcego, np. włoskiego. Wielu Chorwatów operuje tym językiem.

Po studiach:

Na absolwentów czeka mnóstwo ciekawych miejsc, w których mogą wykorzystać umiejętności nabyte w czasie edukacji akademickiej. Adepci filologii chorwackiej łatwo znajdą zatrudnienie we wszystkich placówkach rządowych utrzymujących kontakty dyplomatyczne z Chorwacją. Wiele miejsc pracy czeka także w instytucjach kulturalnych propagujących dorobek kulturowy krajów bałkańskich. Osoby po filologii chorwackiej z pewnością sprawdzą się także w różnego rodzaju przedsięwzięciach medialnych nastawionych na problematykę krajów Półwyspu Bałkańskiego. Firmy prowadzące wymianę handlową z chorwackimi partnerami zapewne chętnie skorzystają z pomocy absolwentów opisywanego kierunku studiów. Wreszcie jeszcze jedną możliwością zdobycia doświadczenia jest współpraca z rozmaitymi agencjami turystycznymi, oferującymi wyjazdy do Chorwacji i państw ościennych. Atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego to ostatni z argumentów przemawiających za pójściem na filologię chorwacką.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *