|

Cybernetyka ekonomiczna

Cybernetyka ekonomiczna to jeden z interdyscyplinarnych kierunków naukowych, łączący ekonomię i informatykę w celu analizy i optymalizacji procesów ekonomicznych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu analizy systemów informatycznych, badań operacyjnych, baz danych, e-biznesu, ekonomii matematycznej, programowania komputerów, sieci komputerowych, matematyki finansowej i aktuarialnej, oraz innych przedmiotów związanych z technologiami informatycznymi i zarządzaniem wiedzą.

Gdzie studiować cybernetykę ekonomiczną?

Cybernetyka ekonomiczna to jeden z kierunków naukowych, który łączy wiedzę z dziedziny informatyki i ekonomii. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować cybernetykę ekonomiczną, kierunek związany z ekonometrią.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Analiza systemów informatycznych, Badania operacyjne, Bazy danych, E-biznes, Ekonomia matematyczna, Ekonometria finansowa, Hipermedia, Informatyczne systemy zarządzania wiedzą, Komputerowe systemy informacji przestrzennej, Makroekonomiczne symulacje komputerowe, Matematyka finansowa i aktuarialna, Modele kursów walutowych i bilansu płatniczego, Projektowanie systemów informatycznych, Programowanie komputerów, Programowanie logiczne i obiektowe, Sieci komputerowe, Sterowanie optymalne, Strategie finansowania i inwestowania firm, Systemy operacyjne i narzędziowe.

Po studiach:

Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, organizacjach rządowych i międzynarodowych jako: – lider zarządzania informatyką w firmie, informatycznych zespołów projektowych oraz informatycznych zespołów wdrożeniowych, – analityk procesów biznesowych, – administrator sieci informatycznych, – projektant i administrator systemu Web, – integrator technologii informatycznych, – zarządzający technologią informatyczną w firmie, – inżynier wiedzy, – projektant inteligentnych systemów informatycznych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *