Man buying house for sale through a broker and the insurance.
|

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to jeden z kierunków studiów, związany głównie z naukami ekonomicznymi i prawnymi. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu mikroekonomii, makroekonomii, matematyki, statystyki, ekonometrii, informatyki oraz podstaw zarządzania. Uczą się również o finansach, bankowości, rachunkowości, prawie pracy, prawie rzeczowym i budowlanym, ubezpieczeniach nieruchomości, zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, rynku nieruchomości, finansach publicznych, zamówieniach publicznych, etyce zawodowej i standardach zawodowych. Przybliżane są także tematy związane z organizacją zarządzania nieruchomościami, doradztwem w zakresie zarządzania nieruchomościami, umowami najmu i dzierżawy nieruchomości, wyceną nieruchomości oraz ekonomiką nieruchomości i gospodarką przestrzenną.

Gdzie studiować zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami to jeden z kierunków nauk ekonomicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować zarządzanie nieruchomościami.

Najczęściej wykładane przedmioty:

mikroekonomia, makroekonomia, matematyka, statystyka, ekonometria, informatyka, podstawy zarządzania, finanse i bankowość, rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo pracy, prawo rzeczowe i budowlane, podstawy budownictwa, ubezpieczenia nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, rynek nieruchomości, finanse publiczne, zamówienia publiczne, etyka zawodowa i standardy zawodowe, organizacja zarządzania nieruchomościami, doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, wycena nieruchomości, ekonomika nieruchomości, gospodarka przestrzenna;

Po studiach:

Dla studenta zarządzania nieruchomościami otwierają się następujące perspektywy zawodowe: – zarządca/agent nieruchomości – pośrednik w obrocie nieruchomościami – rzeczoznawca majątkowy – specjalista ds. nabywania nieruchomości – doradca handlowy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *