European union and american flag. Business and politics concept
|

Okcydentalistyka – kierunek studiów

Studia na kierunku okcydentalistyka, w interdyscyplinarnych modułach dydaktycznych, dają słuchaczowi wiedzę historyczną na temat najbardziej doniosłych zaszłości w obszarze polityki, gospodarki oraz stosunków społecznych szeroko rozumianego Zachodu oraz podstawową wiedzę na temat rozwoju myśli i kultury zachodniej: filozofii, religii, sztuki, kultury popularnej, obyczajów.  Kierunek ten daje wieloaspektowe spojrzenie na politykę, gospodarkę, obyczaje, przy jednoczesnym nacisku na umiejętność analizy i krytyki konkretnych przejawów kultury i życia publicznego.

Gdzie studiować okcydentalistykę?

Okcydentalistyka to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować okcydentalistykę.

W trakcie studiów:

Okcydentalistyka nie skupia się na jednym z wybranych obszarów kultury takich jak film czy teatr, lecz ujmuje kulturę całościowo w jej przeszłości oraz teraźniejszości, jako jeden z aspektów cywilizacji zachodniej. Moduły i przedmioty na kierunku okcydentalistyka:

  • Dzieje i kultura Zachodu
  • Narzędzia badawcze i intepretacyjno-krytyczne
  • Filozoficzne podstawy nauk humanistycznych i społecznych
  • Interpretacja widowisk (obyczaj, rytuał, zabawa)
  • Analiza wytworu kultury jako performansu
  • Analiza wytworów kultury popularnej
  • Społeczeństwo a formy gospodarowania
  • Dyskursy krytyczne – analiza zjawisk społecznych
  • Analiza interakcji kulturowych

Po studiach:

Absolwent okcydentalistyki, dzięki uzyskanej wiedzy i umiejętnościom, jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze wyspecjalizowanego pracownika sektora kultury i mediów, animatora kultury, krytyka sztuki, a także dziennikarza i polityka.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *