Woman sorting the clothes
|

Recykling materiałów – kierunek studiów

Recykling jest maksymalizacją ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów włożonych w ich przetworzenie. Dzięki takim działaniom chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia. Recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania z nich odpadów. Recykling jest systemem organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane. Studenci poznają zasady produkcji materiałów, które można odzyskać.

Gdzie studiować recykling materiałów?

Recykling materiałów to jeden z kierunków nauki przyrodniczej. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować recykling materiałów.

W trakcie studiów

Progam studiów na recyklingu materiałów obejmuje takie przedmioty, jak: recykling ogólny, podstawy informatyki, algorytmy i programowanie, grafika inżynierska i podstawy projektowania, materiałoznawstwo odpadów stałych, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów, termodynamika procesowa i techniczna, surowce wtórne, podstawy recyklingu materiałów metalicznych, technologie przeróbki plastycznej metali, podstawy recyklingu materiałów niemetalicznych, urządzenia elektrotechniczne w procesach recyklingu, oddziaływanie przemysłu na środowisko, technologie pirometalurgiczne, technologie hydrometalurgiczne, recykling i degradacja tworzyw polimerowych, zagospodarowanie odpadów ceramicznych, gospodarka materiałami niebezpiecznymi, metodyka i instrumentarium badawcze w procesach recyklingu, materiałoznawstwo odpadów stałych, monitoring gospodarki odpadami, zarządzanie i logistyka gospodarki odpadami.

Po studiach:

Absolwent kierunku recykling materiałów będzie miał szansę znalezienia zatrudnienia w pracy związanej z administracją publiczną, ukierunkowaną na współpracę z systemem gospodarki odpadami; związanej z logistyką pozyskiwania, gromadzenia, dystrybucji odpadów oraz produktów recyklingu. Może również podjąć pracę w stacjach demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji, firmach, które przerabiają zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (m.in. komputery, telefony komórkowe, akumulatory i baterie), firmach odzyskujące z odpadów metale szlachetne, przemysł opakowań, hutach metali i szkła oraz w laboratoriach naukowo-badawczych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *