ISS astronaut in outer cosmos Earth background
|

Astrofizyka i kosmologia – kierunek studiów

Student makrokierunku astrofizyka i kosmologia uzyska szeroką wiedzę ogólną z zakresu fizyki i astrofizyki oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. Ten kierunek studiów jest przede wszystkim dla tych, którzy wykazują zainteresowanie astrofizyką już na poziomie szkoły średniej. Podczas lekcji fizyki bardzo mało czasu poświęca się właśnie tym zagadnieniom, dlatego jest to kierunek przede wszystkim dla pasjonatów. Być może właśnie Ty będziesz idealnym kandydatem? Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, koniecznie czytaj dalej! 

Gdzie studiować astrofizykę i kosmologię?

Astrofizyka i kosmologia to jeden z kierunków nauk przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować astrofizykę i kosmologię.

W trakcie studiów:

Absolwent makrokierunku astrofizyka i kosmologia ma szeroką wiedzę ogólną z zakresu fizyki i astrofizyki oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. W ramach treści kierunkowych wykładanych będzie kilkanaście kursów, w tym: metody numeryczne, struktura gwiazd, fizyka cząstek elementarnych pochodzenia kosmicznego, kosmologia teoretyczna i obserwacyjna.

Po studiach:

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszystkich działach gospodarki rynkowej, w których mają zastosowanie: statystyczne przetwarzanie danych, cyfrowe przetwarzanie obrazu, komputerowe modelowanie ośrodków ciągłych oraz umiejętność analitycznego myślenia. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *