Two of business woman at meeting assessment the state of business investment and marketing in office
|

Administracja samorządowa

Administracja samorządowa zajmuje się zarządzaniem jednostkami terytorialnymi, takimi jak miasta, gminy i powiaty. Studenci administracji samorządowej zdobywają wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, organizacji i zarządzania w administracji publicznej, finansów publicznych, polityki społecznej, prawa pracy oraz zagadnień związanych z systemem samorządu terytorialnego.

Gdzie studiować administrację samorządową?

Administracja samorządowa to jeden z kierunków związanych z prawem i administracją. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować administrację samorządową.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Podstawy prawoznawstwa, Historia administracji, Nauka o administracji, Konstytucyjny system organów państwowych, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, Makro- i mikroekonomia, Publiczne prawo gospodarcze, Prawo cywilne z umowami w administracji, Prawo pracy i prawo urzędnicze, Finanse publiczne i prawo finansowe, Socjologia i metody badań socjologicznych, Zamówienia publiczne, Prawo karne i prawo wykroczeń, Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, Statystyka z demografią, Legislacja administracyjna, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Techniki negocjacji i mediacji w administracji, Ustrój samorządu terytorialnego, Zasady ustroju politycznego państwa, Postępowanie sądowo-administracyjne, Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej, Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej, System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych, Publiczne prawo konkurencji, Prawo karne skarbowe, Socjologia organizacji, Partnertwo publiczno-prywatne, Podatki i prawo podatkowe, Prawo ochrony środowiska, Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym, Gospodarka komunalna jednostek samorządu, Modele samorządu terytorialnego.

Po studiach:

Potencjalnym pracodawcą absolwenta będą jednostki terytorialne na każdym szczeblu organizacji samorządowej: – urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie – urzędy pracy – ośrodki świadczeń publicznych – urzędy skarbowe Absolwent może ponadto podjąć obowiązki: – pracownika Państwowej Inspekcji Pracy – pracownika Państwowej Inspekcji Handlowej – inspektora sanitarnego i weterynaryjnego – inspektora w Dziale Organizacji Przetargów – referendarza w Ministerstwie lub Urzędzie Wojewódzkim.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *