Calculator and pen on graphs.
||

Ekonometria – kierunek studiów

Studia na kierunku ekonometria  są wyjątkowo ciekawe i jako jedne z niewielu otwierają szeroką gamę możliwości dalszej specjalizacji. Studia te są atrakcyjną propozycją dla osób pragnących zdobyć wiedzę z kilku pozornie odległych dziedzin, począwszy od ekonomii, zarządzania i finansów, poprzez informatykę, matematykę, a na ekonometrii i metodach ilościowych kończąc.

Gdzie studiować ekonometrię?

Ekonometria to jeden z kierunków nauk ekonomicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować ekonometrię.

W trakcie studiów:

Student zdobywa wiedzę z zakresu różnorodnych metod ilościowych oraz informatyki użytkowej i uczy się ją wykorzystać do analizy i przewidywania zjawisk gospodarczych na różnych szczeblach zarządzania. Uczy się również prowadzić prace prognostyczne i analizy symulacyjne w zakresie krótkookresowych i długofalowych przemian strukturalnych.

Po studiach:

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

  • organizacjach gospodarczych,
  • organizacjach społecznych i politycznych,
  • bankach,
  • firmach consultingowych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *