Ecologic source of energy, green energy
|

Technologie energii odnawialnej – kierunek studiów

Studia na kierunku technologie energii odnawialnych dają słuchaczowi podstawową wiedzę z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń branży odnawialnych źródeł energii. Pozna on zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.  Kandydatami na ten kierunek są przede wszystkim osoby o umysłach ścisłych, którzy nie boją się trudnych studiów, bo w zamian dostaną wykształcenie techniczne, które da im bardzo duże szanse zatrudnienia. Jeśli w przyszłości chciałbyś rozpocząć ten kierunek, czytaj dalej!

Gdzie studiować technologie energii odnawialnej?

Technologie energii odnawialnej to jeden z kierunków technicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować technologie energii odnawialnej.

W trakcie studiów:

Przedmioty wykładane na kierunku technologie energii odnawialnej to m.in. matematyka, chemia, fizyka, organizacja i ekonomika produkcji, ochrona środowiska, hydrologia i geologia, grafika inżynierska, mechanika płynów, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów, termodynamika techniczna, produkcja rolnicza i leśna, automatyka, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, eksploatacja maszyn i urządzeń, mechanika gruntów i geotechnika, gospodarka energetyczna, gospodarka wodna i ochrona wód, inżynieria elektryczna, komputerowe wspomaganie projektowania, maszynoznawstwo, meteorologia i klimatologia, rachunek kosztów, budownictwo ogólne, audyt energetyczny budynków, gospodarka odpadami i ściekami, sieci i instalacje sanitarne, energetyka słoneczna, energetyka wiatrowa, instalacje geotermiczne, mała energetyka wodna, produkcja i przetwórstwo biomasy, infrastruktura energetyczna obszarów wiejskich, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, metody prognozowania, technologie energooszczędne w budownictwie.

Po studiach:

Absolwent kierunku technologie energii odnawialnej jest przygotowany do pozyskiwania, produkcji i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz eksploatacji urządzeń wykorzystujących te źródła energii. Absolwent jest także przygotowany do pracy w administracji rządowej i sam

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *