Ecology
||

Ekologiczne źródła energii – kierunek studiów

Celem studiów na kierunku ekologiczne źródła energii jest zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, czyli ze stosowanymi rozwiązaniami energetycznymi w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, małej energetyki wodnej a także wykorzystania biomasy. Studenci poznają rolę odnawialnych źródeł energii w gospodarce światowej a następnie Polski, a także uwarunkowania prawne dotyczące wprowadzenia tych źródeł oraz skutki ekologiczne. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do dalszej lektury!

Gdzie studiować „ekologiczne źródła energii”?

„Ekologiczne źródła energii” to jeden z kierunków studiów związanych z naukami przyrodniczymi. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować „ekologiczne źródła energii”.

W trakcie studiów:

W programie kierunku „ekologiczne źródła energii” planowane są wykłady z zasobów energetycznych świata, strategii rozwoju energetyki, roli i znaczenia odnawialnych źródeł energii, podstaw konwersji energii w energetyce słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej i energii biomasy. Prowadzone będą również zajęcia dotyczące ekologicznych skutków przetwarzania energii i podstaw prawnych rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie.

Po studiach:

Wykształcenie, jakie otrzymają absolwenci kierunku „ekologiczne źródła energii”, daje im możliwość podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i obsługą instalacji, które wytwarzają energię z ekologicznych źródeł, w firmach wykonawczych, w regionalnych agencjach energetycznych, w instytucjach samorządowych, a także w instytutach naukowych, które zajmują się tematyką wykorzystania ekologicznych źródeł energii.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *