Graffiti Street Art Culture Spray Abstract Concept
||

Pedagogika społeczno-wychowawcza – kierunek studiów

Wychowuj i pomagaj. Ucz i uaktywniaj. Doradzaj i motywuj. To najważniejsze kompetencje pedagoga. Nauczysz się ich na kierunku studiów o nazwie pedagogika społeczno-wychowawcza. Każda uczelnia wyższa w kraju prowadzi studia dla przyszłych pedagogów. Zdobycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie nie będzie nastręczało problemów. By rozpocząć studiowanie na tym kierunku należy zdać maturę z bardzo dobrym wynikiem i wziąć udział w konkursie świadectw. Kandydaci na pedagogów muszą posiadać następujące cechy: cierpliwość i zaradność, zorganizowanie, umiejętność pracy w grupie.

Gdzie studiować pedagogikę społeczno-wychowawczą?

Pedagogika społeczno-wychowawcza to jeden z kierunków pedagogicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować pedagogikę społeczno-wychowawczą.

W trakcie studiów:

Duże znaczenie ma również wiedza humanistyczna oraz dobra znajomość języka obcego. Przyszły student ma szansę poszerzenia wiedzy i zdobycia cennych umiejętności. Teoretyczne podstawy musi jednak posiadać już w momencie ubiegania się o indeks. Studia na pedagogice społeczno-wychowawczej trwają trzy lata. Licencjaci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych i społecznych. Dominuje pedagogika. Studenci zgłębiają informację na temat nauczania i wychowywania człowieka oraz warunków, jakie należy mu zapewnić, by proces dydaktyczno-wychowawczy przebiegał we właściwy sposób. Przyszli pedagodzy zdobywają kompetencje do diagnozowania problemów i potrzeb dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Studenci pedagogiki społeczno-wychowawczej uczą się współpracy z różnymi ośrodkami społeczno-wychowawczymi. Poznają także normy i procedury stosowane w różnych obszarach ich działalności zawodowej. Oswajają się z terminologią stosowaną w naukach pedagogicznych i używają jej w konkretnych sytuacjach. Kształcą umiejętności funkcjonowania w rozmaitych grupach społecznych oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach. Osobom studiującym pedagogikę społeczno-wychowawczą oferuje się również możliwość poszerzenia umiejętności komunikacyjnych poprzez naukę języka obcego (angielski). Zwiększa to ich szanse na rynku pracy.

Po studiach:

Adepci pedagogiki społeczno-wychowawczej mają możliwość podjęcia pracy w szkole, przedszkolu, czy żłobku. Mogą też znaleźć zatrudnienie w domach dziecka, ośrodkach rehabilitacyjnych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, instytucjach wspierających rozwój osób chorych, czy bezrobotnych. Każdy pedagog może też pracować dla firm prywatnych, wykonując rozmaite zlecenia, a nawet rozwinąć własną działalność gospodarczą. Możliwości, jakie otwierają się przed absolwentami kierunku pedagogika społeczno-wychowawcza są nieograniczone.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *