Online Translator App. Happy Young Couple Holding International Flags And Blank Smartphone
|

Etnolingwistyka – kierunek studiów

Przedmiotem etnolingwistyki są wzajemne związki między formalną strukturą języka panującą powszechnie, a resztą kultury społeczności posługującej się danym językiem. Studia umożliwiają studentowi uzyskanie wiedzy o ogólnych zjawiskach kulturowych wybranego regionu jak i opanowanie przynajmniej dwóch języków, z których jednego o charakterze niestandardowym. Kandydaci, którzy dostaną się na ten kierunek, w zależności od uczelni, będą mogli spróbować swych sił w: chińskim, amharskim, arabskim, koreańskim, łotewskim, suahili, tajlandzkim, wietnamskim czy nowogreckim.

Gdzie studiować etnolingwistykę?

Etnolingwistyka to jeden z kierunków filologicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować etnolingwistykę.

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty: wstęp do językoznawstwa, wstęp do etnologii i antropologii kulturowej, filozofia kultury, filozofia języka, logika matematyczna i semiotyka logiczna, socjolingwistyka, wstęp do informatyki, oprogramowanie użytkowe, praktyczna nauka języka specjalizacyjnego, kultura odpowiedniego obszaru językowego z elementami literatury, historia i geografia odpowiedniego obszaru językowego, różne aspekty technologii i terapii mowy, lingwistyka matematyczna.

Po studiach:

Absolwenci etnolingwistyki są przygotowani do pracy wszędzie tam, gdzie zarządzanie wspomagane jest nowoczesnymi środkami teleinformatycznymi oraz dobrą znajomością kilku języków obcych, między innymi w ośrodkach przetwarzania informacji, bankach, firmach przemysłowo-handlowych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *