Senior adults having class at school
|

Andragogika – kierunek studiów

W starzejącym się społeczeństwie potrzeba doświadczonych ludzi, którzy wiedzą jak edukować dorosłych, jak wyzwalać w nich chęć samodoskonalenia, jak rozwijać w nich pasje, jak zapewnić im najlepsze warunki do funkcjonowania w zróżnicowanym środowisku. Tego wszystkiego uczy andragogika, kierunek studiów otwarty na potrzeby ludzi dorosłych. Każdy maturzysta, pragnący w przyszłości zająć się powyższą tematyką, powinien rozpocząć studia na tym kierunku. Andragogikę studiować można na kilku uczelniach w Polsce. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury!

Gdzie studiować andragogikę?

Andragogika to jeden z kierunków studiów pedagogicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować andragogikę.

W trakcie studiów:

Wysoki poziom nauczania gwarantuje dobrze wykształcona kadra nauczycieli akademickich, a także doskonale zaplecze dydaktyczne w postaci nowoczesnych sal wykładowych oraz programów dydaktycznych, uwzględniających najnowsze badania z dziedziny pedagogiki i andragogiki. Kandydatami na te studia mogą być osoby, które dobrze zdały maturę, orientują się w problematyce nauk społecznych i humanistycznych, a także cechujący się otwartością na ludzi, chęcią niesienia pomocy potrzebującym i cierpliwością. Osoby ubiegające się o indeks muszą stanąć do rywalizacji w konkursie świadectw. Najlepsi wstąpią w szeregi studenckiej braci i zaczną studia na andragogice. Proces kształcenia trwa trzy lata. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Studia można kontynuować na dowolnej uczelni pedagogicznej w kraju i po kolejnych dwóch latach nauki zostać magistrem. Studentom oferuje się bardzo zróżnicowaną wiedzę z wielu dziedzin nauki. Studia mają więc charakter interdyscyplinarny. Dominuje pedagogika. Nacisk kładzie się na zagadnienia związane z edukacją dorosłych. Student andragogiki musi wiedzieć jak uczyć dorosłych, by zapewnić im możliwość rozwiązywania problemów zawodowych, społecznych czy osobistych. Adepci andragogiki uzyskują kompetencje do diagnozowania potrzeb ludzi dorosłych i zapewnienia im optymalnych warunków do samodoskonalenia. Jednym z najistotniejszych celów tych studiów jest ukazanie wartości kształcenia ustawicznego i przekonanie dorosłych, że warto rozwijać się w każdym wieku. Oczywiście należy im najpierw zapewnić odpowiednie do tego warunki. W przyszłych andragogach pokłada się duże nadzieje. Edukacja ludzi starszych jest w wielu miejscach świata bardzo zaniedbana. Nie inwestuje się w dorosłych, bo to się nie opłaca. Osoby po andragogice mają więc szansę wpłynąć na poprawę tego niekorzystnego procesu.

Po studiach:

Absolwenci dostają możliwość zdobycia bardzo ciekawej pracy. Andragodzy mogą pracować w ośrodkach i instytucjach kształcących dorosłych, w portalach internetowych zajmujących się tematyką kształcenia osób starszych, w firmach szkoleniowych, stawiających na doskonalenie umiejętności osób dorosłych i stwarzanie im szans na podjęcie nowych wyzwań zawodowych. Przed absolwentami otwiera się także szansa na spełnianie się w roli trenerów i doradców zawodowych. Andragodzy mogą podjąć pracę także w instytucjach rządowych i pozarządowych, na stanowiskach specjalistów, tworzących programy wspierające rozwój osób dorosłych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *