Black director chair and Clapper board on black background.

Reżyseria – kierunek studiów

Ponadprzeciętna wyobraźnia, wrażliwość na świat i mnóstwo pomysłów to podstawa bytu przyszłego reżysera. Kandydatowi na ten kierunek przydadzą się również bardziej przyziemne predyspozycje: umiejętność podejmowania szybkich decyzji oraz zdolności organizacyjne i menedżerskie. Reżyser koordynuje działania wszystkich członków ekipy danego przedsięwzięcia i odpowiada za jego ostateczny kształt. Jest łącznikiem między myślami autora sztuki bądź scenarzysty, a sposobem ich wyrażania przez aktora. Przede wszystkim jednak realizuje własną wizję artystyczną.

Gdzie studiować reżyserię filmową?

Reżyseria filmowa to jeden z kierunków artystycznych. Zobacz gdzie studiować reżyserię.

W trakcie studiów:

dramaturgia, narracja i scenariopisarstwo, filozofia i estetyka, historia i teoria sztuki i literatury, historia i teoria teatru i dramatu oraz sztuki audiowizualne, historia, teoria i estetyka filmu, koncepcja człowieka we współczesnej nauce i kulturze, kultura i sztuka, organizacja, prawo i ekonomia w teatrze, filmie i telewizji, praca z aktorem, produkcja telewizyjna i filmowa, media i rynek audiowizualny, reżyseria filmu dokumentalnego, reżyseria filmu fabularnego, technika i technologia produkcji teatralnej, filmowej i telewizyjnej, teoria i praktyka reżyserii, warsztat reżysera teatralnego i filmowego;

Po studiach:

Absolwent jest przygotowany do pracy w: – teatrze dramatycznym, muzycznym i lalkowym, – filmie, – telewizji i mediach, – przemyśle rozrywkowym oraz jako adaptator, scenarzysta i dramaturg, – instytucjach artystycznych pełniąc funkcje kierownicze, – placówkach oświatowych i instytucjach kultury jako organizator i animator życia kulturalnego, – szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *