Sharing her artwork with the class. Shot of a preschooler showing the class her artwork.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej – kierunek studiów

Kandydat wybierający się na ten kierunek powinien przede wszystkim posiadać umiejętności manualne i ogólne zdolności plastyczne (rysowanie, malowanie). Przyda się także wyobraźnia i wrażliwość przestrzenna oraz duże pokłady kreatywności. Najważniejsze jednak wydają się ogólnie rozumiane uzdolnienia twórcze i chęć tworzenia oraz ciekawość i chęć poznania. Oprócz talentu plastycznego, warto pamiętać o tym, że na Edukacji artystycznej w zakresie sztuki plastycznej pojawiają się treści pedagogiczne, a część absolwentów pracuje w placówkach dydaktycznych.

Gdzie studiować edukację artystyczną w zakresie sztuki plastycznej?

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej to jeden z kierunków artystycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować edukację artystyczną w zakresie sztuki plastycznej.

W trakcie studiów:

historia sztuki, antroposfera i ikonosfera, percepcja wizualna i twórczość artystyczna, upowszechnianie, animacja i promocja kultury wizualnej, rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, struktury wizualne, intermedia, projektowanie graficzne, fotografia, multimedia, kultura i sztuka współczesna, projekty twórcze, kreacje wizualne i multimedialne;

Po studiach:

Absolwent może podjąć pracę w charakterze:

  • pedagoga-artysty w dającym średnie wykształcenie szkolnictwie artystycznym, ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej,
  • animatora działań twórczych w placówkach pozaszkolnych (muzeach, ośrodkach kultury, ogniskach plastycznych itp.),
  • promotora twórczości plastycznej na rynku sztuki (w galeriach, muzeach, aukcjach, czasopismach specjalistycznych),
  • krytyka sztuki (w mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych),
  • nauczyciela w zakresie edukacji artystycznej w szkołach ogólnokształcących,
  • grafika lub projektanta scenografii,
  • współtwórcy filmów animowanych.

Ukończenie tego kierunku pozwala też absolwentom prowadzić samodzielną, twórczą pracę zawodową.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *