Man listening to music in the street

Muzykologia – kierunek studiów

Kandydat na studia muzykologiczne powinien mieć przygotowanie muzyczne. W trakcie studiów studenci poznają historię muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury, a także uczą się analizowania i interpretowania dzieł muzycznych różnych epok. Osobom wybierającym się na ten kierunek przyda się dobry słuch, wrażliwość na muzykę i łatwość przyswajania wiedzy historycznej, której na tym kierunku nie brakuje. Dla kogo są te studia i którzy kandydaci mają największe szanse na ukończenie tego kierunku? Zapraszamy do lektury całego artykułu dotyczącego muzykologii!

Gdzie studiować muzykologię?

Muzykologia to jeden z kierunków artystycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować muzykologię.

W trakcie studiów:

historia filozofii, propedeutyka muzykologii, akustyka muzyczna, harmonia, kontrapunkt, analiza muzyczna, historia muzyki powszechnej, historia muzyki polskiej, estetyka muzyczna, historia notacji muzycznej, etnomuzykologia i antropologia kulturowa, dzieje myśli o muzyce, historia form i gatunków muzycznych, metodologia badań muzykologicznych;

Po studiach:

Absolwent muzykologii może podjąć pracę m.in. jako: redaktor muzyczny, krytyk, bibliotekarz, organizator życia muzycznego, kustosz muzeów o profilu muzycznym, nauczyciel.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *