Choosing threads for sewing
|

Włókiennictwo – kierunek studiów

Program studiów obejmuje dużo nauk ścisłych, dlatego przyszłym kandydatom niezbędna będzie ich dobra znajomość oraz łatwe przyswajanie, z informatyką włącznie. Przyda się też zainteresowanie samą tematyką włókienniczo-tekstylną (proces wytwarzania, obróbka, konfekcjonowanie) oraz naukami technicznymi i technologicznymi. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów? Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat włókiennictwa jako kierunku studiów, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią tego artykułu!

Gdzie studiować włókiennictwo?

Włókiennictwo to jeden z kierunków nauk technicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować włókiennictwo.

W trakcie studiów:

Matematyka, chemia, fizyka, informatyka, nauka o włóknie, struktura tkanin i techniki wytwarzania tekstyliów, konfekcjonowanie tekstyliów, chemiczna obróbka włókna, technologia włókien chemicznych, metrologia włókiennicza, mechanika techniczna, elektrotechnika i elektronika, automatyka, maszynoznawstwo i grafika inżynierska, zarządzanie, systemy mikroprocesorowe we włókiennictwie, modelowanie tekstyliów, projektowanie tekstyliów, projektowanie odzieży, konserwacja produktów włókienniczych, włókna specjalne, mechanika maszyn włókienniczych, zarządzanie produkcją, usługami i personelem.

Po studiach:

Absolwenci są gotowi do podjęcia pracy m.in. w:

  • Zakładach produkcyjnych,
  • Przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego i przemysłów pokrewnych,
  • Włókienniczych zakładach wytwórczych,
  • Zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu włókienniczego,
  • Jednostkach doradczych i projektowych,
  • Kontroli jakości,
  • Przedsiębiorstwach obrotu obiektami włókienniczymi,
  • Służbach celnych,
  • Instytutach naukowo-badawczych,
  • Biurach projektowych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *