Summer forest
|

Technika rolnicza i leśna – kierunek studiów

Studia na tym kierunku przygotowują do pracy w rolnictwie, leśnictwie, gospodarce żywnościowej. Przykładowe specjalności to technika rolnicza, ekonomika i organizacja usług technicznych w rolnictwie, informatyka w inżynierii rolniczej. Osobom wybierającym się na Technikę rolniczą i leśną przyda się znajomość i łatwe przyswajanie nauk ścisłych oraz duży zmysł techniczny i informatyczny. Program obejmuje także elementy ekonomii. Jak widać zakres materiały sprawia, że jest kierunek interdyscyplinarny, dlatego najlepiej poradzą sobie osoby o wielu talentach.

Gdzie studiować technikę rolniczą i leśną?

Technika rolnicza i leśna to jeden z kierunków nauk przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować technikę rolniczą i leśną.

W trakcie studiów:

matematyka, chemia, fizyka, grafika inżynierska, mechanika techniczna, konstrukcja maszyn, nauka o materiałach, elektrotechnika i elektronika, automatyka, technika cieplna i gospodarka energetyczna, produkcja rolnicza i leśna, technologia żywności, pojazdy rolnicze i leśne, maszynoznawstwo rolnicze i leśne, przetwórstwo spożywcze, eksploatacja maszyn rolniczych, leśnych i przetwórstwa spożywczego, organizacja produkcji rolniczej i usług, zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie, rachunek kosztów dla inżynierów, matematyka i statystyka, systemy informatyczne, inżynieria wybranych dzieł produkcji, projektowanie systemów technicznych, planowanie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich;

Po studiach:

Po ukończeniu studiów, absolwenci techniki rolniczej i leśnej znajdują zatrudnienie w wielu sektorach, takich jak gospodarstwa rolnicze, zakłady usług leśnych, przedsiębiorstwa handlu maszynami rolniczymi i leśnymi, zakłady produkcyjne maszyn rolniczych i leśnych oraz przetwórstwa płodów rolnych, nadleśnictwa i administracja leśna, szkolnictwo zawodowe, zakłady naprawczo-usługowe, biura konstrukcyjne, branżowe instytuty naukowo-badawcze, jednostki samorządu terytorialnego oraz zakłady energetyczne jako eksperci planowania infrastruktury.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *