Amazing Mediterranean seascape in Turkey
|

Mediteranistyka – kierunek studiów

Mediteranistyka, czyli wiedza o Śródziemnomorzu, jego krajach, narodach, kulturach, religiach, historii i współczesności. Absolwent mediteranistyki zdobywa wiedzę o narodach, krajach, religiach i kulturach Śródziemnomorza zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej. Te studia mają charakter interdyscyplinarny i plasują się gdzieś pomiędzy studiami filologicznym i studiami kulturowymi. Dlatego kandydaci z jednej strony powinni wykazywać zainteresowanie zagadnieniami kulturowymi, jak i mieć zdolności językowe. Zapraszamy do dalszej lektury! 

Gdzie studiować mediteranistykę?

Mediteranistyka to kierunek humanistyczny. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować mediteranistykę.

W trakcie studiów:

Znajomość specyfiki Śródziemnomorza, jego dziedzictwa, mentalności, „ducha”, wiedzę szczegółową w zakresie problematyki wybranego seminarium licencjackiego i pracy licencjackiej, wspartą doświadczeniem zdobytym w czasie praktyk studenckich, przygotowanie językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Po studiach:

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom absolwenci mediteranistyki mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach prowadzących kontakty międzynarodowe, międzykulturowe i międzyreligijne, takich jak muzea, centra kultury, biura podróży i biura pielgrzymkowe, biura handlowe i firmy współpracujące z krajami Śródziemnomorza, organizacje europejskie i międzynarodowe.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *