|

Administrowanie systemami bezpieczeństwa

Administrowanie systemami bezpieczeństwa to kierunek studiów, który skupia się na zagadnieniach związanych z prawem, administracją oraz aspektami psychologicznymi i społecznymi związanymi z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwem. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, socjologii, psychologii, etyki zawodowej, ekonomii, polityki obronności państwa, kryminalistyki, kryminologii i wielu innych dziedzin.

Gdzie studiować administrowanie systemami bezpieczeństwa?

Administrowanie systemami bezpieczeństwa to jeden z kierunków bezpieczeństwa. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować administrowanie systemami bezpieczeństwa.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Prawo konstytucyjne, Prawo administracyjne, celne, ubezpieczeniowe, gospodarcze, Prawo i postępowanie karne, Socjologia, Psychologia, Etyka zawodowa, Ekonomia, Polityka obronności państwa, Prawo wykroczeń, Kryminalistyka, Kryminologia, Działalność administracji w stanach zagrożenia, Administracja bezpieczeństwa publicznego w Polsce, Prawo dyscyplinarne służb mundurowych, Prawo karne wykonawcze, Przestępstwa i wykroczenia gospodarcze, Zagrożenia ekologiczne w Europie, Wspólnotowa polityka bezpieczeństwa, Europejski system praw człowieka.

Po studiach:

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w sztabach kryzysowych zajmujących się utrzymaniem porządku publicznego, takich jak: – Policja – jednostki ochrony cywilnej  – Państwowa Straż Pożarna – Straż Miejska i Gminna – Żandarmeria Wojskowa – Straż Graniczna – Straż Ochrony Kolei – Inspekcja Ochrony Środowiska – inspekcje sanitarne i handlowe.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *