Young woman relaxing in spa swimming pool
||

Turystyka uzdrowiskowa i SPA

Turystyka uzdrowiskowa i SPA to jeden z kierunków naukowych, skupiający się na analizie i zarządzaniu działaniami w obszarze turystyki zdrowotnej, rekreacyjnej i odnowy biologicznej. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu regionów turystycznych świata, historii kultury, socjologii czasu wolnego, badania rynku turystycznego, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, polityki turystycznej i zdrowotnej, marketingu turystyki zdrowotnej i rekreacji, oraz przyrodniczych uwarunkowań turystyki uzdrowiskowej i SPA.

Gdzie studiować turystykę uzdrowiskową i SPA?

Turystyka uzdrowiskowa i SPA to jeden z kierunków turystycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować turystykę uzdrowiskową i SPA.

Najczęściej wykładane przedmioty:

regiony turystyczne świata, historia kultury, socjologia czasu wolnego, badania rynku turystycznego, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, język obcy specjalizacyjny,polityka turystyczna i zdrowotna, marketing turystyki zdrowotnej i rekreacji, rynek turystyczny i uzdrowiska, zachowania konsumentów rynku turystyki zdrowotnej, produkty turystyki zdrowotnej, informatyka w turystyce i rekreacji, doradztwo turystyczne,przyrodnicze uwarunkowania turystyki uzdrowiskowej i SPA, podstawy fizjoterapii,podstawy medycyny uzdrowiskowej, zabiegi i infrastruktura SPA; Po studiach:Absolwent powinien znaleźć zatudnienie w sanatoriach i prewentoriach uzdrowiskowych, ośrodkach odnowy biologicznej, hotelach i pensjonatach, centrach: SPA, wellness, fitness. Może pracować na stanowisku:- menedżer obiektu uzdrowiskowego- specjalista ds. organizacji i obsługi ruchu turystycznego w zakresie ośrodków odnowy biologicznej- specjalista ds. promocji obiektów uzdrowiskowych.

Po studiach

Po studiach z turystyki uzdrowiskowej i SPA absolwenci mają różnorodne możliwości zatrudnienia. Mogą pracować w sanatoriach, preventoriach uzdrowiskowych, ośrodkach odnowy biologicznej, hotelach, pensjonatach, centrach SPA, wellness i fitness. Mogą pełnić funkcje menedżerów obiektów uzdrowiskowych, specjalistów ds. organizacji i obsługi ruchu turystycznego w zakresie ośrodków odnowy biologicznej, oraz specjalistów ds. promocji obiektów uzdrowiskowych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *