Young woman tourist at international airport terminal. Time to travel, trip and vacation concepts
|

Turystyka międzynarodowa

Turystyka międzynarodowa to jeden z kierunków naukowych, skupiający się na analizie i zarządzaniu działaniami w branży turystycznej na skalę międzynarodową. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu regionów turystycznych świata, polityki turystycznej, rynków turystycznych, historii kultury, socjologii czasu wolnego, marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych, a także planowania, zarządzania i innowacji w turystyce.

Gdzie studiować turystykę międzynarodową?

Turystyka międzynarodowa to jeden z kierunków turystycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować turystykę międzynarodową.

Najczęściej wykładane przedmioty:

regiony turystyczne świata, polityka turystyczna, rynki turystyczne, historia kultury,socjologia czasu wolnego, marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, planowanie turystyczne, badania rynku turystycznego, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, jakość i innowacje w turystyce, zarządzanie projektami turystycznymi, język obcy specjalizacyjny, promocja turystyki, elementy międzynarodowego prawa turystycznego, międzynarodowe organizacje turystyczne, międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze, historia architektury i sztuki, geografia turystyczna, krajoznawstwo turystyczne, podstawy hotelarstwa;

Po studiach

Absolwent specjalności posiada wiedzę i umiejetności z zakresu strategicznego zarządzania i obsługi, co pozwala mu podjąć pracę:- w firmach i agencjach turystycznych- w organizacjach turystycznych- w instytucjach administracji rządowej i samorządowej związanych z rynkiem turystycznym- hotelach i ośrodkach wypoczynkowych,jako: menedżer ośrodków turystycznychkierownik centrów obsługi turystycznej rezydentspecjalista ds. turystyki w strukturach administracji rządowej i samorządowej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *