Powstaje europejska sieć uczelni kształcących tłumaczy pisemnych

Sieć będzie wspierać wymianę najlepszych praktyk między uczelniami, określać wysokie standardy nauczania i dążyć do stworzenia ogólnoeuropejskiego rynku wykwalifikowanych tłumaczy. Ze strony Polski w projekcie uczestniczyć będzie Uniwersytet Jagielloński.

Jak wyjaśniła Angrocka-Krawczyk, projekt EMT został zainaugurowany w 2005 roku z inicjatywy Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej. Powołano go w celu promowania wysokich standardów nauczania przekładu, co miało być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na usługi tłumaczeniowe w Europie wielojęzycznej.”Europa potrzebuje wysokiej jakości programów kształcenia tłumaczy pisemnych we wszystkich językach, aby zapewnić stały napływ wykwalifikowanych specjalistów – uważa europejski komisarz ds. wielojęzyczności Leonard Orban. – Sieć EMT przyczyni się do podniesienia standardów kształcenia tłumaczy pisemnych w UE oraz wzmocni współpracę i wymianę między uniwersytetami oferującymi programy nauczania w tej dziedzinie”.

Angrocka-Krawczyk podkreśla, iż projekt EMT opracowano w ścisłej współpracy z uznanymi specjalistami akademickimi w dziedzinie tłumaczeń pisemnych. Następnie, po dokładnym określeniu wymogów, w marcu br. organizatorzy wystosowali zaproszenie do wszystkich uczelni na terenie UE, które prowadzą studia magisterskie w zakresie tłumaczeń pisemnych. W zaproszeniu tym zachęcono je do zgłaszania własnych propozycji programów uniwersyteckich, mogących ubiegać się o przyłączenie do sieci EMT. „Spotkało się to z żywym zainteresowaniem: zgłoszono 93 programy studiów drugiego stopnia w zakresie tłumaczeń pisemnych z 24 państw członkowskich i trzech krajów spoza UE” – opowiada przedstawicielka KE.

Wszystkie nadesłane propozycje zostały poddane ocenie ekspertów. Wybrali oni 34 programy, które dopuszczono do sieci na okres pierwszych czterech lat. Będą one mogły posługiwać się tytułem „członka sieci EMT”, który docelowo ma się stać znakiem jakości programów kształcenia tłumaczy pisemnych na wyższych uczelniach.

W Polsce tytułem członka sieci EMT będzie się mogła posługiwać tylko jedna placówka edukacyjna – Katedra UNESCO ds. Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową działająca przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Europejscy eksperci pozytywnie ocenili realizowane w Katedrze studia drugiego stopnia „Przekład i komunikacja międzykulturowa”, prowadzone w ramach kierunku Kulturoznawstwo i specjalności Językoznawstwo.

Inauguracja sieci EMT odbędzie się w grudniu br. w Brukseli w grudniu br. Drugie zaproszenie do składania wniosków planowane jest na koniec roku 2010.

PAP/PKo

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *