metal supermarket food basket with vegetables and paper money and coins on a white table

Ekonomika gospodarki żywnościowej

Ekonomika gospodarki żywnościowej to jeden z kierunków naukowych, związanych z analizą ekonomiczną i organizacją działań w sektorze żywnościowym. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu agrobiznesu, ekonomii, finansów publicznych, marketingu, polityki gospodarczej oraz zarządzania przedsiębiorstwami i gospodarstwami rolnymi.

Gdzie studiować ekonomikę gospodarki żywnościowej?

Ekonomika gospodarki żywnościowej to jeden z kierunków ekonomicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować ekonomikę gospodarki żywnościowej.


Najczęściej wykładane przedmioty:

Agrobiznes w gospodarce narodowej, Analiza ekonomiczna, Ekonomia, Ekonometria, Ekonomika i organizacja usług w agrobiznesie, Finanse publiczne i rynki finansowe, Geografia ekonomiczna, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Marketing, Matematyka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Podstawy produkcji i techniki rolniczej, Podstawy przetwórstwa rolno-spożywczego, Polityka gospodarcza, Polityka rolno-żywnościowa, Prawo rolne i żywnościowe, Psychologia organizacji i zarządzania, Rachunkowość, Rynek kapitałowy i finansowy, Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, Zarządzanie jakością.

Po studiach:

Perspektywy zawodowe: – prowadzenie własnej firmy, – praca w instytucjach administracji krajowej i unijnej obsługujących gospodarkę żywnościową, – praca na stanowiskach zarządzających w przedsiębiorstwach gospodarki żywnościowej, – praca w agencjach płatniczych i nieruchomościach rolnych oraz w sektorze bankowym obsługującym gospodarkę żywnościową (głównie banki spółdzielcze), a także w instytucjach ubezpieczeniowych, – konsulting w agrobiznesie.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *