Sprayer spray Insecticide and chemistry on cabbage vegetable plant
|

Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna – kierunek studiów

Utworzenie kierunku – ochrona roślin i kontrola fitosanitarna ma przynieść kadrę wspierającą rolników w sprawach ochrony roślin. Ma to związek z dyrektywą unijną nakładającą na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia zintegrowanych zasad ochrony roślin i w związku tym zapewnienia rolnikom odpowiednich usług doradczych w tym zakresie. Program studiów na tym kierunku zawiera diagnozowanie i zwalczanie chorób i szkodników roślin, problematykę zrównoważonego stosowania pestycydów, zasady i sposoby zapobiegania obniżaniu plonów. Zapraszamy do lektury! 

Gdzie studiować ochronę roślin i kontrolę fitosanitarną?

Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna to jeden z kierunków nauk przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować ochronę roślin i kontrolę fitosanitarną.

W trakcie studiów:

Studenci będą też uczyć się opracowywania programów ochrony upraw oraz zasad kontroli sanitarnej surowców i produktów roślinnych.

Po studiach:

Absolwenci kierunku ochrona roślin i kontrola fitosanitarna będą przygotowani do prowadzenia wdrożeń i szkoleń dotyczących technik integrowanej ochrony roślin i biologicznych metod zwalczania organizmów szkodliwych. Mogą również podjąć pracę w laboratoriach, instytutach badawczych itp.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *