Mediterranean sea. Aerial view on water and rocks. Transparent water. Vacation and adventure.
|

Studia śródziemnomorskie – kierunek studiów

Studia śródziemnomorskie obejmują swoją tematyką wiedzę o języku, literaturze i kulturze łacińskiej – starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej ujmowanej w kontekście ogólnej wiedzy humanistycznej. Pozwalają na uzyskanie kompetencji analitycznych i interpretacyjnych, które ułatwiają rozumienie różnorodnych tekstów kultury śródziemnomorskiej, poszerzając tym samym także kompetencje w analizowaniu i interpretowaniu podstaw kultury współczesnej. Słuchacze poznają przenikanie antyku do kultury europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem tradycji antycznej w Europie Środkowej.

Gdzie studiować studia śródziemnomorskie?

Studia śródziemnomorskie to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować studia śródziemnomorskie.

W trakcie studiów:

Studenci uczą się języków klasycznych – łaciny i greki oraz jednego z trzech języków nowożytnych – włoskiego, hiszpańskiego lub nowogreckiego. Podczas studiów uczęszczają na wykłady z zakresu antropologii kultury, historii kultury bizantyńskiej, kultury łacińskiego średniowiecza, renesansu, baroku, oświecenia, a także kultury judaizmu, islamu oraz literatury nowożytnej Grecji. Studia te dają wszechstronną wiedzę humanistyczną i wysoki poziom umiejętności w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień kulturowych.

Po studiach:

Absolwenci studiów śródziemnomorskich mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, edukacji i tych wszystkich sektorach gospodarki, gdzie wymagana jest wiedza o kulturze i tradycji krajów basenu Morza Śródziemnego (np. animator kultury, redaktor, tłumacz, przewodnik turystyczny, dziennikarz, pracownik dyplomacji, pracownik instytucji europejskich).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *