European sportswoman holds dumbbells and stretches legs, dressed in sport clothes
|

Sport – kierunek studiów

Sport to wielorakie formy aktywności fizycznej i umysłowej, które wykonujemy dla przyjemności lub współzawodnictwa, stosując do tego reguły danej dyscypliny. Jest to kierunek dla pasjonatów kultury fizycznej, zainteresowanych organizacją imprez sportowych i kulturalnych. Absolwent tego kierunku powinien posiadać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych. Studia sportowe to doskonałe miejsce dla osób, które myślą o rozpoczęciu kariery jako trenerzy personalni lub zawodowo chciałyby zająć się sportem. 

Gdzie studiować sport?

Studia sportowe to jeden z kierunków nauk sportowych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować sport.

W trakcie studiów:

Anatomia i antropologia, fizjologia i biochemia, psychologia i pedagogika, ekonomia, zarządzanie i marketing, historia sportu, socjologia sportu, teoria sportu, teoria treningu sportowego, teoria i metodyka różnych dyscyplin sportu, biologiczne uwarunkowania wysiłku w sporcie, zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi, prawo w sporcie, biomechanika sportu, filozofia i etyka, komunikacja społeczna, dydaktyka sportu, teoria i metodyka dyscyplin sportu, psychologia sportu, zarządzanie kadrami w sporcie, marketing w sporcie, metrologia i diagnostyka motoryczności, medycyna sportu.

Po studiach

Absolwenci są zatrudniani w: – klubach sportowych, – związkach i zrzeszeniach sportowych, – stowarzyszeniach sportowych, – instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport, – szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *