Repairman. Defocus technician repairing the smartphone's motherboard in the lab. Mobile phone, elect
|

Elektronika – kierunek studiów

Elektronika jest dziedziną techniki i nauki, która zajmuje się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne, takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody. W obwodach takich można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom elementów czynnych (i ich możliwościom sterowania przepływem elektronów). Podobnie możliwość pracy urządzeń jako przełączniki pozwala na przetwarzanie sygnałów cyfrowych. Studia na takim kierunku nie należą do łatwych, ale dają bardzo duże szanse na zatrudnienie.

Gdzie studiować elektronikę?

Elektronika to jeden z kierunków nauki technicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować elektronikę.

Kształcenie

Kształcenie na kierunku Elektronika to połączenie teorii i praktyki w projektowaniu, konstrukcji, oprogramowaniu, uruchamianiu, eksploatacji oraz serwisie aparatury elektronicznej wykorzystującej czujniki, mikroprocesory, mikrokontrolery, procesory sygnałowe, specjalizowane układy elektroniczne. Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące: systemów i sterowników mikroprocesorowych, zastosowań optoelektroniki i fotoniki w aparaturze elektronicznej, akwizycji i przetwarzania danych empirycznych oraz elektronicznych komponentów inteligentnego środowiska, z uwzględnieniem szeroko rozumianych umiejętności informatycznych.

Po studiach:

Absolwenci kierunku Elektronika mogą znaleźć zatrudnienie: – w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym, – w firmach zajmujących się projektowaniem i instalacją systemów oraz sieci komputerowych, – w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt dla potrzeb sieci korporacyjnych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *