Education, homeschooling concept
|

Edukator domowy

Kierunek edukator domowy jest przeznaczony dla osób, które cechuje cierpliwość i zaangażowanie w pracy z dzieckiem, uczciwość oraz profesjonalizm, które zechcą swoją miłość do dziecka, troskę oraz zaangażowanie na rzecz kreatywnego wspierania jego rozwoju przelać na pracę w rodzinach potrzebujących profesjonalnego wsparcia. Studia skierowane są do zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do pracy w charakterze edukatora domowego (Guwernera).

Gdzie studiować edukację domową?

Edukacja domowa to jeden z kierunków nauk pedagogicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować edukację domową.

W trakcie studiów:

Program studiów na kierunku edukator domowy obejmuje następujące zagadnienia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów, są to m.in.: przedmioty zadań opiekuńczych (opieka nad dzieckiem w okresie niemowlęcym, wczesnodziecięcym, podstawy racjonalnego żywienia, pierwsza pomoc przedmedyczna), przedmioty zadań diagnostyczno-prognostycznych (pomoc rodzicom dziecka niepełnosprawnego, kontrola rozwoju dziecka, komunikacja z małym dzieckiem – dialog, psychologia kliniczna małego dziecka, etyka) , przedmioty zadań wychowawczo-kształcących (współpraca z rodziną, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, edukacja plastyczna i techniczna, muzyczna, metodyka nauczania dziecka języka obcego).

Po studiach:

Absolwent kierunku edukator domowy uzyskuje profesjonalne przygotowanie do samodzielnego pełnienia funkcji opiekuńczo-kształcących w pracy z dzieckiem w wieku od 0 do 5/6 lat, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny. Absolwent kursu uzyskuje przygotowanie teoretyczne i umiejętności praktyczne umożliwiające prawidłową realizację: – funkcji opiekuńczych (dbałość o zdrowie i rozwój dziecka, bezpieczeństwo, rekreację, pomoc rodzinie w opiece nad noworodkiem, w okresie poporodowym), – funkcji wychowawczych (kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem, organizowanie działań wspierających rozwój emocjonalny dziecka, twórcza aktywność), – funkcji wspierających rozwój poznawczy dziecka w wieku od 0 do 5/6 lat, poprzez: opanowanie umiejętności rozpoznawania trudności w uczeniu się i zapobiegania ich powstawaniu oraz posługiwania się pomocami dydaktycznymi w codziennej praktyce w wybranym zakresie. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli opiekuna oraz edukatora domowego, który zna i potrafi realizować zadania opiekuńcze, profilaktyczne i korekcyjno-kompensacyjne oraz korzystać z narzędzi wspierających rozwój dziecka.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *