Pupil of preschool.
|

Pedagogika małego dziecka – kierunek studiów

Są ludzie, którzy czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem małych dzieci i doskonale wiedzą, co robić, gdy ten rozwój z jakichś powodów jest opóźniony, Ci ludzie to pedagodzy. By zostać jednym z nich warto zapoznać się z ofertą studiów na kierunku Pedagogika małego dziecka. Studia kształcące profesjonalistów pracujących z najmłodszymi dziećmi, od szóstego miesiąca życia oraz z ich rodzicami. Pedagog musi być człowiekiem wszechstronnie wykształconym, dlatego propozycja wielu uczelni obejmuje studia interdyscyplinarne. Zapraszamy do lektury!

Gdzie studiować pedagogikę małego dziecka?

Pedagogika małego dziecka to jeden z kierunków nauk pedagogicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować pedagogikę małego dziecka.

W trakcie:

Przyszli pedagodzy zdobywają wiedzę z różnych dziedzin wiedzy, by dogłębnie poznać ciało i umysł małego człowieka, z którym przyjdzie im kiedyś pracować. Na studia z Pedagogiki małego dziecka można dostać się dzięki konkursowi świadectw. Najlepsi uzyskają indeks renomowanej uczelni i rozpoczną trzyletnie studia licencjackie. Po ich zakończeniu możliwa będzie kontynuacja nauki na studiach magisterskich o tej samej lub podobnej tematyce. Studiów studenci będą mogli zapoznać się z zagadnieniami z różnorodnych dziedzin nauki. Dominującą rolę odegra oczywiście pedagogika oraz rozmaite jej pochodne. Student Pedagogiki małego dziecka nabędzie umiejętność analizowania współczesnych problemów pedagogiki. Dowie się między innymi, w jaki sposób opiekować się małym dzieckiem, jak dbać o jego zdrowie, jak zapewnić mu właściwe warunki rozwoju, co zrobić, by dziecko poprawnie funkcjonowało w środowisku społecznym i odpowiednio się rozwijało. Celem tego typu edukacji jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która będzie umiała sprostać oczekiwaniom społecznym związanym z edukowaniem i wychowywaniem małych dzieci. Dużo miejsca w programie studiów zajmie nauka przedmiotów zaliczane do nauk społecznych. Zgłębienie psychologii oraz socjologii pozwoli lepiej poznać umysłowość małego dziecka i określić wpływ środowiska na jego rozwój. Studenci zdobędą także wiedzę z przedmiotów o charakterze medycznym, tak by w razie potrzeby udzielić dziecku natychmiastowej pomocy. Uczelnie posiadające w swej ofercie kierunek Pedagogika małego dziecka umożliwiają swym studentom uczestnictwo w ciekawych zajęciach teoretycznych i praktycznych warsztatach oraz stażach/ praktykach w placówkach dydaktyczno – opiekuńczych realizujących ministerialną politykę w zakresie opieki, edukacji, wychowania i wczesnej interwencji małego dziecka.

Po studiach:

Będzie można zdobyć ciekawą pracę. Absolwentów tego kierunku studiów chętnie zatrudnia się w placówkach oświatowych, np. szkołach, w roli pedagogów i nauczycieli. Osobom po pedagogice małego dziecka oferuje się interesującą pracę w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz prawidłowego rozwoju małych dzieci.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *