Info or information concept banner
|

Zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem – kierunek studiów

W społeczeństwie wiedzy, w którym przyszło nam żyć, niezbędni są specjaliści rozumiejący czym tak naprawdę jest wiedza. Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek studiów, którego zadaniem jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą potrafili skutecznie zarządzać wiedzą. Absolwenci tego unikalnego kierunku będą łączyć w sobie kompetencje humanistyczne, jak i techniczne. Studia na tym kierunku obejmują dyscypliny filozoficzne, wybrane elementy nauk o zarządzaniu oraz specjalistycznej dziedziny informatyki.

Gdzie studiować zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem?

Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem to kierunek ekonomiczny. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem.

W trakcie studiów:

Dzięki tak stworzonemu programowi studiów studenci poznają zasady obiegu informacji, sposoby pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania do realizacji celów strategicznych. W efekcie studenci będą przygotowani do:

 • ilościowego i jakościowego analizowania informacji,
 • diagnozowania potencjału firm,
 • wdrażania narzędzi IT, które są niezbędne do właściwego przebiegu procesu zarządzania wiedzą,
 • stałego monitorowania jakości zgromadzonych informacji.

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów:

 • Zasady zarządzania wiedzą – aspekty ekonomiczne
 • Wprowadzenie do nauk o zarządzaniu
 • Infobrokering – źródła i techniki wyszukiwania informacji
 • Systemy zarządzania wiedzą
 • Podstawy architektury informacji
 • Web Usability
 • Projektowanie baz danych
 • Audytoring informacyjny
 • Teoria komunikacji

Studia na kierunku zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem prowadzone są na poziomie licencjackim (studia I stopnia).

Po studiach:

Absolwenci tego interdyscyplinarnego kierunku mogą zostać zatrudnieni w zespołach Human Resources i Public Relations na stanowiskach związanych z zarządzaniem, modelowaniem i wykorzystaniem wiedzy i informacji w aspekcie analitycznym, informatycznym i statystycznym. Osoby, które ukończyły studia są gotowe do samodzielnego projektowania i wdrażania narzędzi informatycznych, które będą niezbędne w zapewnienie większej efektywności procesu zarządzania wiedzą. Dzięki umiejętnościom praktycznym i wiedzy teoretycznej z zakresu badań społecznych, szerokie możliwości zatrudnienia czekają na nich również w instytucjach badawczych i prywatnych firmach, które specjalizują się w badaniu opinii publicznej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *