Aerial view of wind turbines and agriculture field near the sea at sunset
|

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – kierunek studiów

Kierunek studiów odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami przeznaczony jest dla osób zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi do pozyskiwania energii odnawialnej oraz zagospodarowania odpadów pochodzenia rolniczego. Jeśli zasady ochrony środowiska nie są Ci obce, a przyszłość naszej planety niezwykle droga, być może warto przemyśleć wybór tego kierunku? Pamiętaj jednak, że program studiów jest niezwykle obszerny i obejmuje wiele zagadnień, więc czeka Cię sporo nauki! Dalej jesteś zainteresowany? Świetnie, w takim razie zapoznaj się z charakterystyką kierunku. 

Gdzie studiować odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami?

To jeden z kierunków przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować odnawialne źródła energii i gospodarkę odpadami.

W trakcie studiów:

Program kształcenia studiów I-stopnia obejmuje kształcenie w grupach przedmiotów:

  • Ogólnych: język obcy, technologia informacyjna, wychowanie fizyczne
  • Podstawowych: matematyka ze statystyką, fizyka, chemia, grafika inżynierska
  • Kierunkowych: treści kształcenia m.in. z zakresu: konstrukcji maszyn, elektrotechniki, automatyki i sterowania, eksploatacji i niezawodności, gospodarki energetycznej, urządzeń energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, podstaw produkcji biopaliw, teorii i technik spalania, prawa i gospodarki odpadami, podstaw działalności: gospodarczej, przedsiębiorczości i zarządzania, organizacji transportu, rachunku kosztów, bezpieczeństwa pracy i ergonomi.

Moduł z zakresu odnawialnych źródeł energii obejmuje m.in. technologię pozyskiwania biomasy, technologii i techniki produkcji biopaliw ciekłych i gazowych, układy kogeneracyjne, ekonomikę w energetyce odnawialnej.

Po studiach:

Absolwent tego kierunku może zostać specjalistą w zakresie pozyskiwania i dystrybucji energii odnawialnej oraz gospodarki odpadami. Może realizować swoją karierę zawodową w instytutach naukowo-badawczych, firmach zajmujących się projektowaniem, produkcją oraz montażem odpowiednich instalacji oraz zakładach przetwórstwa i utylizacji odpadów.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *