research
|

Socjologia stosowana – kierunek studiów

Student posiądzie specjalistyczną wiedzę w zakresie nowoczesnych „technologii społecznych” oraz przygotowanie w zakresie humanistycznym. W szczególności opanuje wiedzę z zakresu historii filozofii, logiki, etyki, współczesnych teorii kultury, a więc nabędzie uniwersalne narzędzia analizy intelektualnej, które z łatwością może wykorzystać do rozwiązywania nowych, oryginalnych problemów, z którymi spotka się w przyszłej pracy zawodowej w obszarze rynkowym, politycznym lub kulturowym. Będzie umiał identyfikować problemy i zjawiska społeczne.

Gdzie studiować socjologię stosowaną?

Socjologia stosowana to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować socjologię stosowaną.

W trakcie studiów:

Ramowy program studiów na socjologii stosowanej obejmuje następujące zagadnienia:

 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
 • Informatyka w pracy socjologa
 • Komunikacja w organizacji
 • Socjologia przedsiębiorczości
 • Kryzysy i zarządzanie kryzysowe
 • Socjologia postępu i kryzysu
 • Metody badań ewaluacyjnych
 • Socjologia polityki
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Techniki komputerowej analizy danych
 • Kapitał społeczny i kulturowy
 • Społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe
 • Socjologia pracy (i organizacji)
 • Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
 • Public relations
 • Instytucje i organizacje międzynarodowe (UE)
 • Gospodarka nieformalna i korupcja
 • Antropologia i kultura organizacji
 • Psychologia podejmowania decyzji

Po studiach:

Celem studiów na kierunku socjologia stosowana jest przygotowanie specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych, III sektora oraz podmiotów rynkowych, które zajmują się diagnozowaniem zjawisk społecznych, przygotowywaniem ekspertyz i prognoz socjologicznych, zaleceń i rekomendacji w rozwiązywaniu konkretnych problemów społecznych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *