Concept of saving enviroment on green blackboard
|

Ochrona środowiska w języku angielskim – kierunek studiów

Ochrona środowiska to problem globalny, wymagający współpracy międzynarodowej na różnych szczeblach i znajomości problemów w różnych zakątkach świata. Studia na kierunku Ochrona środowiska w języku angielskim w pełni odpowiadają zatem na te potrzeby, a absolwenci tego kierunku będą lepiej przygotowani do wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Są to studia dla osób, którym zagadnienia ekologii, obserwacji i oceny procesów ekologicznych i zjawisk przyrodniczych nie są obce. Student tego kierunku powinien też dobrze odnajdywać się w temacie planowania i zarządzania projektami związanymi z ochroną środowiska. Wskazana jest także znajomość podstaw jezyka angielskiego, która w toku studiów zostanie wzbogacona o słownictwo specjalistyczne.

Gdzie studiować ochronę środowiska?

Ochrona środowiska to jeden z kierunków nauk przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować ochronę środowiska.

W trakcie studiów:

W toku studiów na kierunku ochrona środowiska w języku angielskim zgłębisz zagadnienia zarządzania środowiskiem, dowiesz się, jak pisać projekty ochrony przyrody i jak zdobywać środki na ich realizację. Nauczysz się interpretować i przeprowadzać ocenę procesów ekologicznych.

Dzięki tajnikom specjalistycznego języka angielskiego oraz wiedzy prawnej i administracyjnej dowiesz się, jak sprawnie poruszać się w gąszczu wytycznych i ram prawnych Unii Europejskiej, związanych z ochroną środowiska. W praktyce nauczysz się wyszukiwać, selekcjonować i analizować dane, korzystać z obcojęzycznych źródeł i dokumentów, które są niezbędne w działaniach proekologicznych. W programie studiów zawarto między innymi takie zagadnienia, jak ekotoksykologia, waloryzacja ekosystemów i zagrożeń środowiskowych, zarządzanie środowiskiem czy planowanie przestrzenne.

Twórcy programu wzięli też pod uwagę znaczenie wiedzy praktycznej. Będziesz miał okazję wziąć udział w wizytach studyjnych w firmach wdrażających innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska.

Po studiach:

Jako absolwent ochrony środowiska w języku angielskim wkroczysz na rynek pracy wyposażony nie tylko w specjalistyczną wiedzę, ale też umiejętność jej poszerzania i wykorzystania w międzynarodowym środowisku. Potwierdzeniem Twoich kompetencji będzie nie tylko dyplom, lecz także certyfikaty m.in. z zakresu klasyfikacji siedlisk, rozpoznawania gatunków zagrożonych i kompensacji ekologicznej. Jako specjalista znajdziesz zatrudnienie w firmach doradczych, firmach zajmujących się pozyskiwaniem środków na projekty związane z ochroną środowiska oraz sporządzaniem analiz środowiskowych i raportów oddziaływania na środowisko. Swoje miejsce znajdziesz także w instytucjach krajowych i unijnych oraz organizacjach związanych z ochroną środowiska.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *