Earth
|

Geografia – kierunek studiów

Geografia jest dziedziną wiedzy, która swój rozwój przeżywa już od starożytności. Wiele wskazuje na to, że wypełnienie białych plan na współczesnych mapach świata zakończyło rozwój tej dziedziny. Nic bardziej mylnego! Nauki geograficzne przeżywają swój renesans dzięki nowym podejściom badawczym, zdobyczom techniki satelitarnej, zastosowaniu metod informatycznych i rozwojowi nauk przyrodniczych. Do dziś aktualna pozostaje nazwa tej dziedziny wiedzy. Źródłosłowu można szukać w języku greckim. Dosłowne tłumaczenie terminu „geografia” brzmiałoby „opisywanie ziemi”.

Gdzie studiować geografię?

Geografia to jeden z kierunków nauk przyrodniczych. Jeśli interesujesz się otoczeniem, podróżami, kulturami i geografią, warto rozważyć studia na kierunku geografia.

Studia na kierunku geografia

Studia geograficzne obejmują dwa zakresy – środowisko przyrodnicze oraz działalność człowieka. Przedmioty na studiach geograficznych to m.in. hydrologia, oceanografia, geografia gleb, meteorologia, geografia ekonomiczna, geografia polityczna, geografia ludności, geologia oraz ochrona środowiska.

Kto powinien wybrać geografię?

Jeśli interesujesz się podróżami, kulturami, otoczeniem i geografią, a także chcesz połączyć autentyczne zainteresowania z nauką, to geografia może być dobrym kierunkiem dla Ciebie. Absolwenci geografii mogą pracować jako nauczyciele, a także w biurach turystycznych, administracji centralnej, samorządowej oraz innych instytucjach związanych z promocją regionu i turystyką.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *