Woman researcher working in a bio safety cabinet
|

Biofizyka – kierunek studiów

Nauka z pogranicza biologii i fizyki obejmująca ogół procesów lub zjawisk fizycznych związanych z funkcjonowaniem organizmów żywych np. zjawisk zmiany energii świetlnej w inne formy energii, zjawisk elektrycznych, mechaniki ruchów, czy też transportu przez błony biologiczne. Studia o charakterze interdyscyplinarny umożliwiają zarówno solidne opanowanie podstaw biologii molekularnej, jak i poznanie metod stosowanych przez współczesną fizykę eksperymentalną i teoretyczną, do badania struktury biocząsteczek oraz procesów zachodzących na poziomie molekularnym. 

Gdzie studiować biofizykę?

Biofizyka to jeden z kierunków nauk przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować biofizykę.

W trakcie studiów:

Poza zdobyciem wiedzy z przedmiotów ścisłych takich jak fizyka, chemia, ekologia, anatomia, mechanika, kładzie się duży nacisk na rozwój praktycznych umiejętności, takich jak biegłość w posługiwaniu się komputerem i językami programowania, czy obsługa podstawowych pakietów programowych wykorzystywanych przez biofizykę molekularną.

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę:

  • na uczelni w zawodzie biofizyka (praca ta pozwala uzyskać kolejne stopnie naukowe),
  • w wyspecjalizowanych placówkach badawczych,
  • w firmach produkujących sprzęt i aparaturę „nowych technologii”,
  • w laboratoriach przemysłowych,
  • w firmach opracowujących i rozwijających oprogramowanie użytkowe.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *