Chemistry
|

Technologia chemiczna – kierunek studiów

Technologia chemiczna zajmuje się rozwojem metod służących do wytwarzania użytecznych związków chemicznych na skalę przemysłową. Przyszły student tego kierunku powinien interesować się naukami chemicznymi. Większość zajęć to ćwiczenia i laboratoria. Kontakt z różnymi substancjami, czasem szkodliwymi to nieodłączna część praktyki studenta technologii chemicznej. Przynajmniej 60% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia laboratoryjne, audytoryjne lub projektowe. Chemia to jedna z najważniejszych dzień w rozwoju nowoczesnych technologii. Zainteresowany?

Gdzie studiować technologię chemiczną?

Technologia chemiczna to jeden z kierunków technicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować technologię chemiczną.

W trakcie studiów:

matematyka, chemia, fizyka, elektrotechnika i elektronika, technologia chemiczna, termodynamika techniczna i chemiczna, inżynieria chemiczna, maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego, automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych, zarządzanie jakością i produktami chemicznymi, bezpieczeństwo techniczne, inżynieria reaktorów chemicznych, zjawiska powierzchniowe i przemysłowe procesów katalitycznych, modelowanie procesów technologicznych, podstawy biotechnologii, ochrona środowiska w technologii chemicznej.

Po studiach:

Absolwent technologii chemicznej jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, a także w firmach produkujących nowoczesne materiały – na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *