Housing Block in Poland

Studia polsko-niemieckie – kierunek studiów

Kierunek studiów dla wszystkich tych, którzy interesują się historią, kulturą, ustrojem politycznym i gospodarką Niemiec i Polski, a także chcą w sposób profesjonalny posługiwać się językiem niemieckim.  Absolwent studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w Polsce jak i w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego, w szczególności w krajach niemieckojęzycznych. Jeśli chcesz w przyszłości zostać specjalistą od języka niemieckiego i kultury tego kraju, studia polsko-niemieckie są dla Ciebie!

Gdzie studiować polsko-niemieckie?

Polsko-niemieckie to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować polsko-niemieckie.

W trakcie studiów:

Program studiów zakłada wykształcenie umiejętności płynnego posługiwania się językiem niemieckim w mowie i w piśmie, a także przekazanie wiedzy na temat gospodarki i ustroju politycznego Niemiec i Polski, wiedzy o strukturze języka niemieckiego i polskiego, wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich, wykształcenie kompetencji interkulturowych, umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.

Po studiach:

Po kierunku absolwent może znaleść pracę jako ekspert do spraw niemieckich w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji także gospodarczych lub politycznych, wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów, tłumacz (konsekutywny i symultaniczny), tłumacz tekstów fachowych, tłumacz przysięgły, dziennikarz, specjalizujący się w kwestiach polsko-niemieckich.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *