Smart school boy reading a book at the library
|

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – kierunek studiów

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo to oryginalny wybór. Przedmiotem nauki jest wiedza o funkcjonowaniu różnych typów bibliotek, opracowaniu, katalogowaniu i udostępnianiu księgozbioru tradycyjnego oraz źródeł elektronicznych. Tego rodzaju studia to duże wyzwanie dla młodych ludzi, wymagają bowiem bardzo dużej systematyczności, skrupulatności, dokładności i rzetelności. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo to kierunek studiów przeznaczony dla ludzi o szerokich horyzontach nie tylko humanistycznych, ale także dla ludzi, którzy świetnie potrafią poruszać się w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Gdzie studiować informacja naukowa i bibliotekoznawstwo?

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo to kierunek humanistyczny. Zobacz gdzie studiować informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

Miejsca pracy dla absolwentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

Po ukończeniu studiów na omawianym kierunku najczęściej wybieranym miejscem pracy są biblioteki akademickie. Biblioteka na uczelni to zupełnie inne miejsce niż biblioteka publiczna, miejska, gminna, czy nawet wojewódzka. Bibliotekarz oraz specjalista ds. informacji naukowej musi być nie tylko fachowcem najwyższej próby w zakresie praktyki działania różnych agend biblioteki, ale także specjalistą dziedzinowym. Człowiek, który pracuje np. w czytelni naukowej politechniki musi mieć znaczną wiedzę z zakresu inżynierii i naukowego piśmiennictwa tego obszaru. Takiemu bibliotekarzowi byłoby bardzo trudno zmienić miejsce pracy i rozpocząć na nowo karierę, np. w dziale starodruków biblioteki humanistycznej.

Uwarunkowania pracy w zawodzie bibliotekarza


Praca bibliotekarza jest stabilną pracą, jednak pięcie się po kolejnych szczeblach kariery może być dość powolne. Niestety zarobki w bibliotekach nie są elementem zachęcającym do poświęcenia całego swojego życia zbiorom bibliotecznym i ich czytelnikom.

Współczesne przemiany społeczne a kształcenie na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Co może robić specjalista w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, jeżeli nie zdecyduje się na pracę w bibliotece? Wiele wskazuje na to, że roztaczają się przed nim bardzo optymistyczne perspektywy. Społeczeństwo, w którym żyjemy określane jest przez socjologów, jako informacyjne. Często mówi się, że informacja jest drugą walutą współczesnego biznesu. Rozwój innowacyjnej gospodarki, to także świetna szansa dla absolwentów informacji naukowej. Na rynku pracy można obserwować wzrastający trend zapotrzebowania na ludzi potrafiących wyszukiwać dane, materiały do badań oraz przeszukiwać różnego rodzaju archiwa, by odnajdywać wartościowe informacje. Można przypuszczać, że przynajmniej część ludzi zajmujących się wywiadem gospodarczym, to absolwenci bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *