Bieszczady National Park.
|

Zarządzanie środowiskiem – kierunek studiów

To nowy makrokierunek studiów magisterskich, a dokładnie połączenia trzech wydziałów: wydziału chemii, biologii i zarządzania. W programie studiów zarządzanie środowiskiem pojawiają się treści związane bezpośrednio z zaganieniami ochrony i zarządzania środowiskiem, również wodnym. Kto jest idealnym kandydatem? Absolwenci makrokierunku uzyskają magisterium po zakończeniu dwuletnich, czterosemestralnych studiów drugiego stopnia (czwarty semestr przeznaczony jest na pisanie pracy magisterskiej). Chcesz wiedzieć więcej na temat zarządzania środowiskiem?

Gdzie studiować zarządzanie środowiskiem?

Zarządzanie środowiskiem to jeden z kierunków nauk ekonomiczno-biznesowych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować zarządzanie środowiskiem.

W trakcie studiów:

Studia mają dostarczyć wiedzy na temat podstawowych problemów biologicznych i chemicznych warunkujących aktualny stan środowiska oraz umiejętności podejmowania decyzji, wspartych technikami modelowania i symulacji procesów biznesowych, posługiwania się zaawansowanymi technikami komputerowymi w procesach zarządzania rozwojem zrównoważonym i zdolnościami oceny wpływu przedsięwzięć ekonomicznych na środowisko.

Po studiach:

Po uzyskaniu dyplomu mogą się ubiegać o pracę jako:

  • specjaliści i konsultanci ochrony środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i w instytucjach,
  • inwestorzy i organizatorzy w dziedzinie ochrony środowiska,
  • technolodzy produkcji bardziej przyjaznej środowisku,
  • konserwatorzy ochrony przyrody i jej zasobów,
  • diagności przygotowujący ocenę stanu środowiska i jego zagrożeń,
  • pracownicy naukowi w instytutach naukowo-badawczych lub jednostkach badawczo-rozwojowych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *