Practicing the pronunciation
|

Logopedia ogólna i kliniczna – kierunek studiów

Słuchacz kierunku logopedia ogólna i kliniczna będzie posiadał wiedzę w zakresie lingwistycznych podstaw logopedii: wiedzy o języku (zwłaszcza o języku polskim), psychopedagogicznych podstawach logopedii, medycznych podstaw logopedii, zaburzeń mowy i zasad postępowania logopedycznego. Studia te skierowane są do osób, które chcą pracować z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym i pomagać im w prawidłowym rozwoju mowy. Czy chciałbyś w przyszłości pracować jako logopeda z małoletnimi lub dorosłymi pacjentami? Jeśli tak, zachęcamy czytaj dalej!

Gdzie studiować logopedię ogólną i kliniczną?

Logopedia ogólna i kliniczna to jeden z kierunków pedagogicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować logopedię ogólną i kliniczną.

W trakcie studiów:

Przedmioty na kierunku logopedia ogólna i kliniczna to m.in.: promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, wprowadzenie do logopedii, psychologia ogólna, pedagogika ogólna, anatomia i fizjologia człowieka, emisja głosu, technologia informacyjna, szkolenie BHP, ochrona własności intelektualnej, psychologia rozwoju dziecka, dykcja i autokorekcja, pedagogika specjalna, logorytmika, kwalifikowana pierwsza pomoc, pediatria, ortodoncja.

Po studiach:

Absolwent studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowywany jako logopeda do pracy w placówkach oświatowych, np. przedszkolach powszechnych, integracyjnych oraz w specjalnych szkołach powszechnych, integracyjnych, specjalnych i artystycznych, poradniach społeczno-zawodowych, gabinetach logopedycznych. Może również poszukiwać zatrudnienia w placówkach służby zdrowia na oddziałach otolaryngologii, audiologii i foniatrii, na oddziałach neonatologii, punktach doboru aparatów słuchowych, ośrodkach wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, placówkach szkolno-pedagogicznych dla dzieci z zaburzeniami słuchu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *