Horse
|

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – kierunek studiów

Podczas studiów na kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zoologii, zoopsychologii oraz zagadnień chowu i hodowli zwierząt nie użytkowanych produkcyjnie. Kompetencje absolwentów obejmą żywienie i dietetykę  zwierząt, kształtowanie ich środowiska bytowego, rozród oraz metody hodowli różnych gatunków zwierząt. Absolwenci posiądą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pielęgnacji zwierząt, oceny bioróżnorodności środowiska.

Gdzie studiować hodowlę i ochronę zwierząt towarzyszących i dzikich?

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich to jeden z kierunków nauk przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować hodowlę i ochronę zwierząt towarzyszących i dzikich.

W trakcie studiów:

chemia, biochemia, zoologia, anatomia zwierząt, fizjologia, żywienie zwierząt towarzyszących i dzikich, zarządzanie populacjami, bioróżnorodność, restytucja i ochrona zwierząt, chów i utrzymanie zwierząt towarzyszących i dzikich – psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy, jeleniowate, zoopsychologia, przedmioty społeczno-humanistyczne, ekonomia i języki obce

Po studiach:

Absolwent może podjąć pracę:

  • w ogrodach zoologicznych,
  • zakładach przemysłu paszowego itp.
  • związkach hodowców,
  • schroniskach dla zwierząt,
  • w instytucjach ochrony środowiska.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *