Math Teacher Explaining Topic
|

Międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze – kierunek studiów

MISMP to nowoczesna forma bezpłatnych studiów dziennych, szczególnie atrakcyjnych dla kandydatów o szerokich zainteresowaniach zorientowanych na nauki przyrodnicze, którzy chcą studiować poza tradycyjnym systemem ograniczonym do jednej dyscypliny akademickiej. Taki rodzaj studiów zapewnia bardziej wszechstronne przygotowanie do zawodu, co w znacznym stopniu zwiększa szanse znalezienia swego miejsca na zmieniającym się rynku pracy. Studia odbywają się w trybie indywidualnym, pod kierunkiem opiekuna naukowego (tutora).

Gdzie studiować międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze (MISMP)?

MISMP to jeden z kierunków nauk ścisłych i przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować międzywydziałowe indywidualne studia matematycznoprzyrodnicze (MISMP).

Jaki powinien być kandydat?

Celem MISMP jest wykształcenie elity intelektualnej o otwartej i aktywnej postawie społecznej.

Kandydaci powinni posiadać wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, ale również powinni umieć:

 • logicznie myśleć i formułować swoje poglądy,
 • stawiać pytania i formułować problemy,
 • organizować swoją naukę i pracę,
 • uczyć się nowych pojęć,
 • zagadnienia dotyczące warsztatu badawczego.

W trakcie studiów

W ciągu pierwszych dwóch lat, student sam układa program studiów z pełnej oferty kursów na wszystkich kierunkach. Student nie ma obowiązku wybierania przedmiotów ze wszystkich działów wchodzących w skład MISMP. Po drugim roku studenci wybierają kierunek (lub kierunki) wiodący, w ramach którego uzyskają po trzecim roku tytuł licencjata, a po ukończeniu studiów drugiego stopnia (2 lata) – tytuł magistra jednego lub kilku kierunków, takich jak:

 • astronomia,
 • biologia,
 • biotechnologia,
 • ochrona środowiska,
 • chemia,
 • filozofia,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • psychologia,
 • geologia,
 • geografia,
 • fizyka,
 • nanotechnologia.

Kariera zawodowa

Ze względu na różnorodną wiedzę, absolwenci indywidualnych studiów matematyczno-przyrodniczych, mogą pracować w: placówkach naukowych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, szpitalach, firmach medyczno-farmaceutycznych, firmach biotechnologicznych, firmach komputerowych, placówkach oświatowych, środkach masowego przekazu, firmach konsultingowych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *