Photosynthesis biology lesson
|

Biologia – kierunek studiów

Panorama nauki przechodzi bardzo intensywne przemiany. Wiele ogólnych dziedzin wiedzy podlega procesom dzielenia i fragmentowania. Oferta kształcenia wyższego świetnie odzwierciedla kierunki tych przemian. Mamy bowiem do wyboru mnóstwo szczegółowych studiów. W grze pozostały jednak pewne klasyczne kierunki, które rokrocznie przyciągają dziesiątki tysięcy kandydatów. Należy do nich biologia. Gdyby tłumaczyć tę nazwę z języka greckiego, otrzymalibyśmy sformułowanie „wiedza o życiu”. Definicja ta może z powodzeniem zostać utrzymana i obowiązywać w leksykonach i słownikach.

Gdzie studiować biologię?

Biologia to jeden z kierunków nauk przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować biologię.

Wymagania stawiane kandydatom na biologię

Zwykle, bo w wypadku większości uczelni, najbardziej premiowana jest rozszerzona matura z biologii. Stanowi ona przepustkę na studia, ponieważ egzamin ten sprawdza wiedzę biologiczną na bardzo wysokim poziomie. Obok biologii w przyszłej nauce pomocna będzie dobra znajomość chemii oraz języków obcych. Warto wiedzieć, że bardzo wiele istotnych publikacji ukazuje się tylko w języku angielskim, dlatego warto doskonalić umiejętności lingwistyczne.

Studia na kierunku biologia

Bez wątpienia biologia to jeden z najciekawszych kierunków studiów. Dlaczego? Oto kilka powodów:

  • uzyskujesz wiedzę o przyrodzie
  • uczysz się w specjalistycznych pracowniach
  • poznajesz pracę laboratoryjną
  • poznajesz najnowsze osiągnięcia nauk przyrodniczych
  • uczestniczysz nie tylko w zajęciach na uczelni, ale także w ćwiczeniach terenowych

Praca po biologii

Możliwości zatrudnienia są bardzo szerokie. Jeżeli w trakcie studiów uzyskałeś przygotowanie pedagogiczne, możesz z powodzeniem ubiegać się o pracę w szkole. Jeśli dydaktyka nie jest Twoim światem, zapoznaj się z ogłoszeniami: instytutów badawczych, organizacji związanymi z ochroną przyrody oraz instytucji państwowych i samorządowych. Dobry biolog może także rozpocząć karierę akademicką, wybierając studia trzeciego stopnia.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *