Solar sunset, solar energy, windmills, green energy, energy, golden energy, golden ours
|

Energetyka – kierunek studiów

Celem energetyki jest wytwarzanie i przesyłanie energii. Jej dystrybucja to zwykle przekazywanie energii elektrycznej i cieplnej. Studia na tym kierunku mają charakter perspektywiczny. Polska i inne kraje Europy stoją przed bardzo poważnymi wyzwaniami w zakresie energetyki. Niestety problemy związane z sieciami przesyłowymi, ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i mało efektywnymi elektrowniami nawarstwiały się od lat. Z pewnością potrzebne okaże się zwiększenie zatrudnienia w tym sektorze, dlatego studia wydają się być bezpieczną inwestycją na przyszłość.

Gdzie studiować energetykę?

Energetyka to jeden z kierunków naukowych o charakterze technicznym. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować energetykę.

Kandydat na Energetykę

Matematyka i fizyka to świat kandydata na studia w zakresie energetyki. Warto także poznać wybrane dziedziny nauk przyrodniczych, dzięki którym osiągniesz niezbędny w zawodzie energetyka poziom wiedzy ogólnej o rozmieszczeniu surowców naturalnych, uwarunkowaniach związanych z ochroną środowiska i podstawach chemii, wykorzystywanych w pozyskiwaniu różnych rodzajów energii. Wybór przedmiotów na rozszerzoną maturę powinien być podyktowany wymaganiami komisji rekrutacyjnej uczelni, do której zamierzasz aplikować.

Studia na kierunku Energetyka

Aby stać się ekspertem w dziedzinie Energetyki należy opanować wiele dziedzin nauk technicznych. Należą do nich: budownictwo ogólne; termodynamika techniczna; maszyny elektryczne; ochrona środowiska; polityka energetyczna; energia jądrowa; eksploatacja maszyn i urządzeń.

Praca dla energetyka

Branża energetyczna przygotowuje się na znaczny rozwój, który ma się dokonać, zgodnie z zapowiedziami rządzących, w ciągu najbliższych lat, dlatego specjalista w zakresie energetyki może szukać zatrudnienia w różnych obszarach gospodarki energetycznej w sektorze publicznym i prywatnym. Oczywiście istnieje także możliwość zyskania dobrej pracy zagranicą, dlatego tak ważna, na każdym etapie nauki, jest znajomość języków obcych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *