Electric power line in extremely high rocky mountains
|

Elektrotechnika – kierunek studiów

Elektrotechnika to dział nauki zajmujący się zastosowaniem zjawisk fizycznych z dziedziny elektryczności i magnetyzmu w różnych gałęziach gospodarki oraz jego teoretycznymi podstawami. Na tym kierunku nauczysz się komputerowego projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej.

Gdzie studiować elektrotechnikę?

Elektrotechnika to jeden z kierunków technicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować elektrotechnikę. Absolwenci znajdują pracę w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego, a także w zakładach energetycznych.

W trakcie studiów:

Matematyka, fizyka, informatyka, geometria i grafika inżynierska, metody numeryczne, teoria obwodów,  teoria pola elektromagnetycznego, inżynieria materiałowa, metrologia, maszyny elektryczne, elektroenergetyka, elektronika i energoelektronika, technika mikroprocesorowa, urządzenia elektryczne, napęd elektryczny, automatyka i regulacja automatyczna, mechanika i mechatronika, technika wysokich napięć, geometria i grafika inżynierska, zagadnienia teorii obwodów, elektromechaniczne systemy napędowe, pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych, metody numeryczne w technice, zakłócenia w układach elektroenergetycznych; 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia laboratoryjne, audytoryjne lub projektowe, względnie pracownie problemowe.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *