Business crisis management
|

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe to jeden z kierunków nauk społecznych, skupiający się na koordynacji, zarządzaniu i kierowaniu w sytuacjach kryzysowych na różnych szczeblach, takich jak krajowy, wojewódzki i powiatowy. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu organizacyjnych i prawnych aspektów działań w warunkach awarii technicznych i katastrof naturalnych, a także dotyczących bezpieczeństwa imprez i zgromadzeń publicznych. Uczą się również o elementach polityki bezpieczeństwa państwa, metodach zarządzania, obronie cywilnej, planowaniu cywilnym, podstawach prawnych zarządzania kryzysowego oraz rozpoznawaniu i prognozowaniu zagrożeń oraz konfliktów społecznych.

Gdzie studiować zarządzanie kryzysowe?

Zarządzanie kryzysowe to jeden z kierunków społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować zarządzanie kryzysowe.

Najczęściej wykładane przedmioty:

koordynacja, zarządzanie i kierowanie w sytuacji kryzysu wewnętrznego na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym; organizacyjne i prawne aspekty działań w warunkach awarii technicznych i katastrof naturalnych; organizacja i bezpieczeństwo imprez i zgromadzeń publicznych, elementy polityki bezpieczenstwa panstwa; metody zarzadzania; obrona cywilna; planowanie cywilne; podstawy prawne zarzadzania kryzysowego; rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń, konflikty społeczne; komunikacja społeczna; organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego; organizacja pomocy humanitarnej; podstawy ratownictwa; Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym; zabezpieczenie logistyczne akcji ratunkowych; zarządzanie bezpieczenstwem; zarządzanie ryzykiem

Po studiach:

Absolwenci pracują jako: – kadra zarządzająca bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej; – specjaliści pracujący w instytucjach i podmiotach zajmujących się bezpieczeństwem państwa; – organizatorzy imprez pod kątem bezpieczeństwa i zapobiegania sytuacji kryzysowej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *